Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Saoráil faisnéise

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, is ceadmhach do dhuine ar bith iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil atá i seilbh an Bhoird Phleanála, nó atá á choimeád thar ceann an Bhoird Phleanála.

Ba cheart iarratais ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:

An tOifigeach SF,
An Bord Pleanála,
64 Sráid Mhaoilbhríde,
Baile Átha Cliath 1.

Fón: (01) 858 8100
Ríomhphost : foi@pleanala.ie

Chun tuilleadh sonraí a fháil ón mBord Pleanála faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014: