Léim go dtí an príomhábhar

Saoráil faisnéise

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, is ceadmhach do dhuine ar bith iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil atá i seilbh an Bhoird Phleanála, nó atá á choimeád thar ceann an Bhoird Phleanála.

Ba cheart iarratais ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:

An tOifigeach SF,
An Bord Pleanála,
64 Sráid Mhaoilbhríde,
Baile Átha Cliath 1.

Fón: (01) 858 8100
Ríomhphost : foi@pleanala.ie

Chun tuilleadh sonraí a fháil ón mBord Pleanála faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014: