Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 Táillí

Táillí Saorála Faisnéise (Tábla)

Eolaí ar tháillí a bhaineann le hIarratais i leith Saorála Faisnéise

I bhfeidhm ón 14 Deireadh Fómhair 2014

Cineál Iarratais

Táille Chaighdeánach*

Táille Laghdaithe * & ** & ***

Iarratas ar thaifead faoi Alt Section 12

Iarratas Tosaigh

Gan táille

Gan táille

Achomharc Inmheánach

€30

€10

Achomharc chun an Choimisinéara Faisnéise

€50

€15

Iarratas faoi Alt 12 ar fhaisnéis phearsanta

Gan táille

Gan táille

Iarratas faoi Alt 9 go leasófaí faisnéis phearsanta atá mícheart, neamhiomlán nó míthreorach

Gan táille

Gan táille

Iarratas duine faoi Alt 10 ar na cúiseanna ba bhun le cinneadh a chuaigh in éifeacht air

Gan táille

Gan táille

 

* Ní ghearrfar aon táille i gcás achomhairc in aghaidh cinnidh táille nó éarlais a éileamh, nó suim áirithe táille nó éarlaise faoi Alt 27 den Acht um Shaoráil Faisnéise


**Cuirfear táille laghdaithe i bhfeidhm i gcás tríú páirtithe a dhéanann achomharc in aghaidh cinnidh de chuid comhlachta phoiblí faisnéis a bhaineann leo a nochtadh ar mhaithe leis an leas poiblí


***Cuirfear táille laghdaithe i bhfeidhm i gcás daoine a bhfuil teideal acu ar chárta leighis agus a gcleithiúnaithe ach an cárt leighis a thaispeáint