Léim go dtí an príomhábhar

Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 Táillí

Táillí Saorála Faisnéise (Tábla)

Eolaí ar tháillí a bhaineann le hIarratais i leith Saorála Faisnéise

I bhfeidhm ón 14 Deireadh Fómhair 2014

Cineál Iarratais

Táille Chaighdeánach*

Táille Laghdaithe * & ** & ***

Iarratas ar thaifead faoi Alt Section 12

Iarratas Tosaigh

Gan táille

Gan táille

Achomharc Inmheánach

€30

€10

Achomharc chun an Choimisinéara Faisnéise

€50

€15

Iarratas faoi Alt 12 ar fhaisnéis phearsanta

Gan táille

Gan táille

Iarratas faoi Alt 9 go leasófaí faisnéis phearsanta atá mícheart, neamhiomlán nó míthreorach

Gan táille

Gan táille

Iarratas duine faoi Alt 10 ar na cúiseanna ba bhun le cinneadh a chuaigh in éifeacht air

Gan táille

Gan táille

 

* Ní ghearrfar aon táille i gcás achomhairc in aghaidh cinnidh táille nó éarlais a éileamh, nó suim áirithe táille nó éarlaise faoi Alt 27 den Acht um Shaoráil Faisnéise


**Cuirfear táille laghdaithe i bhfeidhm i gcás tríú páirtithe a dhéanann achomharc in aghaidh cinnidh de chuid comhlachta phoiblí faisnéis a bhaineann leo a nochtadh ar mhaithe leis an leas poiblí


***Cuirfear táille laghdaithe i bhfeidhm i gcás daoine a bhfuil teideal acu ar chárta leighis agus a gcleithiúnaithe ach an cárt leighis a thaispeáint