Léim go dtí an príomhábhar

SF - Eolas faoi Fheidhmeanna agus faoi Sheirbhísí atá curtha ar fáil

Eolas faoi Fheidhmeanna agus faoi Sheirbhísí atá curtha ar fáil

Is é an bunseirbhís atá curtha ar fáil ag an mBord Pleanála ná déileáil le hachomhairc phleanála. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an seirbhís seo agus mar gheall ar na costais a bhaineann leis is féidir cliceáil ar na naisc atá thíos:

Achomharc Pleanála a dhéanamh

Príomthréithe an chórais Achomharc Pleanála

Bíonn an Bord Pleanála ag déileáil le roinnt cásanna pleanála faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006.

Féadfaidh duine ar bith comhaid an Bhoird a iniúchadh ina bhfuil cinntí déanta ag an mBord trí theagmháil a dhéanamh leis an rannóg rochtana poiblí.

Is féidir ceistiú a dhéanamh in aghaidh cinnidh an Bhoird trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach.

Déantar Tionscadail Leasa Choitinn faoi Rialúchán (AE) Uimh. 347/2013 de Pharlaimint agus de Chomhairle na hEorpa (17 Aibreán, 2013) le haghaidh bonneagar fuinnimh na hEorpa a a nuachóiriú agus a mhéadú agus le haghaidh gréasáin thar theorainneacha a idirnascadh d’fhonn cuspóirí bheartas fuinnimh an Aontais maidir le hiomaíochas, inbhuanaitheacht agus slándáil an tsoláthair a bhaint amach. Tá sonraí mar gheall ar an ábhar seo le fáil ag na naisc atá thíos:

Tionscadail Leasa Choitinn Comhairliúchán Poiblí

Tionscadail Leasa Choitinn Cásanna

Is féidir eolas/faisnéis a fháil ón mBord Pleanála trí Saoráil Faisnéise nó trí Rochtain ar Eolas faoin gComhshaol.

Is féidir eolas a fháil chomh ag an áit Ceisteanna coitianta den suíomh idirlíon.