Léim go dtí an príomhábhar

Tuairim FST: Éisteachtaí ó bhéal

Éisteachtaí ó bhéal

An féidir liom éisteacht ó bhéal a iarraidh?
Is féidir. is féidir éisteacht ó bhéal a iarraidh trí: Ní gnách don Bhord éisteacht a thionóil ach amháin mar áis chun tuiscint a fháil ar chás casta nó má tá saincheisteanna suntasacha náisiúnta nó áitiúla i gceist iontu. Tá an cumhacht ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól ar iarratas nó in éagmais iarratais. In iarratais ar FST, is annamh a thionóltar éisteacht ó bhéal.

Conas a iarraim éisteacht ó bhéal?
Chun éisteacht ó bhéal a iarraidh, ní mór iarratas ar éisteacht ó bhéal a dhéanamh? Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit:

  • ticeáil an bosca “Tá, is mian liom éisteacht ó bhéal a iarraidh” ar an bhFoirm Achomhairc Pleanála",
  • é a scríobh i do Thuairim gur mian leat éisteacht ó bhéal a iarraidh,
  • scríobh chugainn agus éisteacht a iarraidh.

Tabhair ar aird go mbeidh ort táille thuairime €20 a íoc mar aon le táille bhreise neamh-in-aisíoctha de €50 a íoc, sin €70 san iomlán.