Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Cinneadh Ceadúnais Alt 254: Éisteachtaí ó bhéal

Cad is éisteacht ó bhéal ann?

Tionóltar éisteacht ó bhéal uaireanta mar chabhair dár gcigire chun tuilleadh eolais a bhailiú ó rannpháirtithe. Ní gnách don Bhord éisteacht a thionóil ach amháin mar áis chun tuiscint a fháil ar chás casta, má tá saincheisteanna suntasacha náisiúnta nó áitiúla i gceist iontu. Tá an chumhacht ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól ar iarratas nó in éagmais iarratais.

Conas a iarraim éisteacht ó bhéal?

Chun éisteacht ó bhéal a iarraidh, ní mór iarratas ar éisteacht ó bhéal a dhéanamh. Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit:

  • an bosca le hais "Tá, is mian liom éisteacht ó bhéal a iarraidh" a thiceáil ar an bhFoirm Achomhairc Cinneadh Ceadúnais Alt 254,
  • scríobh chugainn agus éisteacht a iarraidh.

Ní mór duit táille bhreise neamh-in-aisíoctha de €50 a íoc agus caithfear d'iarratas a fháil in éineacht le d'achomharc.

Gheobhaidh tú eolas breise ar an tslí leis an iarratas a dhéanamh ar ár suíomh gréasáin faoi "Éisteacht ó Bhéal a Iarraidh" nó trí theagmháil a dhéanamh linn.