Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Cinneadh Ceadúnais Alt 254: Cinneadh an Bhoird

Cad a chuirfidh an Bord san áireamh?

Agus an t-achomharc á bhreithniú, ní mór don Bhord na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

  • pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair,
  • aon chuid ábhartha den phlean forbartha nó den phlean limistéir áitiúil,
  • líon agus suíomh na bhfearas, an trealaimh nó na struchtúr atá anois ar, faoi, os cionn nó feadh an bhóthair phoiblí, agus
  • áisiúlacht agus sábháilteacht úsáideoirí an bhóthair, coisithe san áireamh.

 

Cad iad na roghanna atá ag an mBord?

Cinnfidh an Bord d'achomharc faoin gceadúnas a cheadú nó a dhícheadú. Ina chinneadh, féadfaidh an Bord treoracha a thabhairt don údarás pleanála chun:

  • an ceadúnas a dheonú, nó
  • an ceadúnas a aistarraingt, nó
  • an ceadúnas a athrú.

Ceanglaítear ar an údarás pleanála Ordú an Bhoird a chomhlíonadh.