Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Comhairliúchán Réamhiarratais (Údaráis Phleanála): Tuairim an Údaráis Phleanála

2. Tuairim an Údaráis Phleanála

Nuair a dhéanann iarratasóir ionchasach iarratas ar chomhairliúchán réamhiarratais chuig an mBord Pleanála, ní mór dó/di, ag an am céanna, cóip den iarratas a sholáthar don Údarás Pleanála lena mbaineann (mar a fhoráiltear dó in airteagal 285(4) de na Rialacháin 2017). Ceanglaítear ar an mBord Pleanála na hiarratais seo ar chomhairliúcháin RéamhIarratais a bhailíochtú agus a chlárú.

Cuirfidh an Bord Pleanála scéala chuig an Údarás Pleanála laistigh de dhá sheachtain ón dáta a fuarthas an t-iarratas gur ghlac sé le hiarratas ó iarratasóir ionchasach ar chomhairliúchán réamhiarratais. Ceanglaítear ar an Údarás Pleanála a thuairim ar an FST beartaithe a chur isteach i scríbhinn chuig an mBord Pleanála laistigh de dhá sheachtain den fhógra.

Mar a fhoráiltear faoi Alt 6(4)(b) d’Acht 2016, ba chóir don Údarás Pleanála a thuairim agus na cúiseanna lena thuairim a chur ar aghaidh chuig an mBord Pleanála. Ba chóir go léireofaí sa tuairim cad iad na nithe maidir le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do chinneadh an Bhoird Phleanála maidir leis an FST beartaithe. Ba chóir go bhféachfaí go háirithe d’fhorálacha an phlean forbartha reatha nó don phlean limistéir áitiúil i dtuairim an údaráis phleanála.

Anuas ar an tuairim, ceanglaítear ar an Údarás Pleanála cóip de na taifid de chomhairliúchán alt 247 a chur isteach laistigh de dhá sheachtain den fhógra a bheith faighte go ndearnadh iarratas bailí réamhiarratais chuig an mBord Pleanála.