Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Comhairliúchán Réamhiarratais (Údaráis Phleanála): Comhairliúchán Alt 247

1. Comhairliúchán Alt 247

Ceanglaítear ar Údarás Pleanála comhairliúcháin alt 247 a thionól le hiarratasóirí ionchasacha laistigh de 4 seachtaine den dáta ar a bhfuarthas an t-iarratas.

Is chun comhairle a chur ar an iarratasóir ionchasach maidir le saincheisteanna a bheadh ina ngnáthchuid d’iarratas, a bhíonn an comhairliúchán seo ann. Ba chóir, sa chomhairliúchán seo, féachaint do Chuid V d’Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, mar a bhaineann sé leis an FST beartaithe.

Cinnteoidh an t-Údarás Pleanála go gcoimeádfar taifead de na comhairliúcháin seo. Ceanglaítear ar an Údarás Pleanála cóipeanna de na taifid de chomhairliúchán alt 247 a sheoladh chuig an iarratasóir ionchasach.