Léim go dtí an príomhábhar

Tuairim (FBS): Tuairim a thabhairt

Cá mhéad ama atá agam le tuairim a thabhairt?

Más mian leat tuairim a thabhairt, ní mór duit é seo a dhéanamh laistigh den tréimhse shonraithe ó dháta an fhógra a d’fhoilsigh an t-iarratasóir. De ghnáth bíonn an tréimhse seo sé seachtaine ar a laghad ach ní mór duit an tréimhse shonraithe a sheiceáil go cúramach.

Ba mhaith leat tuairim a thabhairt ar iarratas ar fhorbairt bheartaithe do stáisiún iarnróid.

Is é an teorainn ama a shonraítear ná 6 seachtaine don iarratas seo ó dháta an fhógra.

Sampla
Foilsítear an fógra poiblí Dé hAoine 1 Meitheamh, mar sin is é Déardaoin 12 Iúil an lá deiridh le do thuairim a fháil, roimh 5.30 san iarnóin.

 

Ba mhaith leat tuairim a thabhairt ar iarratas ar fhorbairt bheartaithe do shreang tarchuir leictreachais.

Is é an teorainn ama a shonraítear ná 6 seachtaine don iarratas seo ó dháta an fhógra.

Sampla
Foilsítear an fógra poiblí Dé hAoine 19 Meán Fómhair, mar sin is é Dé Máirt 30 Deireadh Fómhair an lá deiridh le do thuairim a fháil, roimh 5.30 san iarnóin.


Tá rialacha difriúla ann mar gheall teorainneacha ama idir an 24 Nollaig agus 1 Eanáir (agus an dá dháta san áireamh) ar féidir leo difríocht a dhéanamh don dáta deiridh.
 

An féidir tuairim dhéanach a thabhairt?

Ní féidir. Tá toirmeasc dlí ar an mBord Pleanála glacadh le tuairim dhéanach ar chúis ar bith.
 

Cá mhéad a chosnaíonn sé tuairim a thabhairt?

€50 a chosnaíonn sé tuairim a thabhairt. Más comhlacht forordaithe, thú, ní ghearrfar aon táille.
 

Conas is féidir liom íoc as tuairim a thabhairt?

Tá modhanna éagsúla ann chun táille a íoc leis an mBord Pleanála.

 

Ag an deasc fáilte Leis an bpost Ar líne leis an uaslódálaí

Airgead tirim

✔ Glactar leo Ní mholtar duit airgead tirim a chur chugainn riamh leis an bpost. ✖ Ní ghlactar leo

Cártaí Dochair agus Creidmheasa*

✔ Glactar leo ✖ Ní ghlactar leo ✔ Glactar leo

Seiceanna

✔ Glactar leo ✔ Glactar leo ✖ Ní ghlactar leo

Dréachtaí baincéara

✔ Glactar leo ✔ Glactar leo ✖ Ní ghlactar leo

Orduithe poist

✔ Glactar leo ✔ Glactar leo ✖ Ní ghlactar leo


*Tabhair ar aird nach nglacaimid le híocaíochtaí cárta creidmheasa nó dochair ar an bhfón.

Gheofar tuilleadh sonraí sa Treoir do Tháillí agus Muirir agus faoi conas is féidir leat táillí a íoc ar ár suíomh Gréasáin.
 

Cad is gá dom a dhéanamh chun tuairim bhailí a thabhairt?

Ba chóir duit forais do thuairime (na cúiseanna agus na hargóintí) agus aon mhír is mian leat a chur ar fáil a ullmhú go cúramach. Ní bheidh cead agat aon rud eile a chur isteach tar éis an tuairim a thabhairt, ach amháin má iarraimid ort. Ní féidir leis an mBord Pleanála aon saincheist a chur san áireamh nach saincheist phleanála í.

Chun tuairim bhailí a thabhairt, ní mór duit: 

do thuairim a thabhairt i scríbhinn (clóscríofa nó lámhscríofa).

Ní mór duit d’ainm agus do sheoladh poist a scríobh go soiléir. Más gníomhaire atá ag tabhairt na tuairime ar do shon, ní mór don ghníomhaire a ainm agus a sheoladh a thabhairt mar aon le d’ainmse agus do sheoladh poist.

 

dóthain mionsonraí a thabhairt le gur féidir an t-iarratas is ábhar don tuairim a aithint gan dua. Seo samplaí de na mionsonraí a nglacaimid leo:

  • ainm agus suíomh an iarratais (mar shampla: Tionscadal Chearnóg an Bhaile, An Phríomhshráid, Baile an Bhaile, Co. an Bhaile)

  • uimhir thagartha an Bhoird Pleanála don iarratas (mar shampla: ABP-300000-20).

na rudaí seo a leanas a thabhairt dúinn:

  • na forais phleanála le do thuairim (cúisanna agus argóintí), agus

  • aon mhír eile is mian leat a chur leis chun tacú le forais do thuairime.

féachaint chuige go bhfaigheann an Bord Pleanála an tuairim laistigh den tréimhse ama a thugtar san fhógra poiblí faoin iarratas.

an táille cheart de €50 a íoc (ach amháin más comhlacht forordaithe tú).

do thuairim in am agus laistigh den tréimhse ama shonraithe.

  


An féidir tuairim a chur isteach ar líne?

Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach anseo.
 

Cad é an seoladh don tuairim?

Ní mór duit:

  • é a chur leis an bpost chuig: An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902, 
  • é a thabhairt do bhall d’fhoireann An Bhoird Pleanála ag ár n-oifigí i Sráid Mhaoilbhríde (seoladh thuas) le linn uaireanta oifige - Ó Luan go hAoine, óna 9.15 ar maidin go dtí 5.30 tráthnóna. Ní féidir leis an bhfoireann slándála san oifig glacadh le tuairimí.

Ní féidir an tuairim a chur i mbosca litreacha na hoifige a sheoladh chugainn le ríomhphost; má dhéanann, tuairim neamhbhailí a bheidh ann.

Bíonn an oifig dúnta ag an deireadh seachtaine, ar laethanta saoire phoiblí agus ar laethanta fógartha eile amhail Lá Nollag agus Aoine an Chéasta.


An bhfaighidh mé admháil má thugaim an tuairim do dhuine san oifig?

Gheobhaidh. Má thugann tú do thuairim go dtí an oifig is féidir admháil a iarraidh, a déarfaidh go bhfuarthas do thuairim san oifig. Nuair a thugann tú do thuairim do bhall d'fhoireann an Bhoird Pleanála, ní féidir é a thabhairt ar ais duit ná fótachóip a dhéanamh de do dhoiciméid agus stampa dáta orthu. deimhniú é an admháil seo gur tuairim bhailí í. Scríobhfaimid chugat taobh amuigh den admháil le rá leat cibé an bhfuil do thuairim bailí nó neamhbhailí.


An bhfaighidh mé admháil má sheolaim an tuairim leis an bpost?

Gheobhaidh tú admháil uainn leis an bpost.