Léim go dtí an príomhábhar

Tuairim (FBS): Éisteachtaí ó Bhéal

An dtionólfar éisteacht ó bhéal nó cruinniú faoin gcás?

Tionólfar. Tá an chumhacht ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól ar iarratas nó in éagmais iarratais. I gcásanna áirithe, féadfaidh an Bord a mheas gur féidir na saincheisteanna a bhaineann leis an gcás a mheas go leordhóthanach agus go hiomchuí trí thuairimí agus aighneachtaí i scríbhinn. Féadfaidh an Bord a chinneadh freisin go ndéanfar éisteacht ó bhéal “clár oibre teoranta” a thionól, i ngeall ar na saincheisteanna atá i gceist san fhorbairt bheartaithe. Rachfar i dteagmháil leat faoin éisteacht ó bhéal má chinneann an Bord éisteacht ó bhéal a reáchtáil.

Féadfaidh an Bord cruinniú a thionól leis an iarratasóir nó le haon duine eile a mheasann an Bord a bhfuil faisnéis ábhartha aige faoin gcás. Féadfaidh an Bord a chinneadh éisteacht ó bhéal agus cruinniú / cruinnithe a thionól sa chás céanna. Is féidir cruinniú a ghairm agus a thionól roimh éisteacht ó bhéal nó dá éis.

 

An féidir liom éisteacht ó bhéal nó cruinniú a iarraidh?

Is féidir. Féadfaidh an t-iarratasóir agus aon duine a thugann tuairim don Bhord Pleanála faoin iarratas éisteacht ó bhéal a iarraidh. Má d’íoc tú an táille iarratais nó an táille € 50 chun tuairim a thabhairt, níl aon táille bhreise ann chun éisteacht ó bhéal a iarraidh. An Bord amháin a fhéadann cruinniú a ghairm. Ní féidir le hiarratasóir nó le duine a thugann tuairim cruinniú a iarraidh.

 

Tá cinneadh déanta ag an mBord gan éisteacht ó bhéal a thionól Cad is gá dom a dhéanamh?

Scríobhfaimid chugat le sonraí na héisteachta ó bhéal agus gheobhaidh tú cuireadh a bheith i láthair. Léigh an litir sin go cúramach. Seolfar an litir chugat cúig lá ar a laghad sula dtosóidh an éisteacht ó bhéala. Nuair a bheidh an éisteacht ó bhéal socraithe, foilseofar na mionsonraí ar ár suíomh gréasáin. Gheofar tuilleadh eolais i dtaobh éisteachtaí ó bhéal inár d treoir d’éisteachtaí ó bhéal.
 

Má thionóltar éisteacht ó bhéal agus murar thug mé tuairim sa tréimhse a cheadaítear chun tuairimí a thabhairt, an féidir liom labhairt ag an éisteacht ó bhéal?

Is féidir, ach níl aon cheart uathoibríoch ann. Tá sé de chumhacht ag an gcigire atá i gceannas ar an éisteacht ó bhéal éisteacht a thabhairt do dhuine nár thug tuairim don Bhord Pleanála. Féadfaidh an cigire a mheas gur cuí ar mhaithe le ceartas ligean don duine éisteacht a fháil. Má cheadaítear duit tuairim a thabhairt ag an éisteacht ó bhéal, caithfidh tú an táille tuairime €50 a íoc.
 

Tá cinneadh déanta ag an mBord gan éisteacht ó bhéal a thionól. Cad a tharlóidh anois?

Má tá cinneadh déanta ag an mBord gan éisteacht ó bhéal a thionól, breithneoidh an cigire an t-iarratas, gach doiciméad ar an gcás agus tabharfaidh sé cuairt ar an láithreán de ghnáth. Tar éis an éisteacht ó bhéal a chríochnú, ullmhaíonn an cigire tuarascáil agus moladh don Bhord.