Léim go dtí an príomhábhar

TB2018: 03 - Achomhairc Phleanála a Fuarthas / a Cuireadh de Láimh / Ar Láimh

3. Achomhairc Phleanála a Fuarthas / a Cuireadh de Láimh / Ar Láimh

 

2018

2017

Méadú / (laghdú) %

Idir lámha ag an tús

864

565

53%

Faighte

2,028

2,041

(1%)

Curtha de láimh (Iomlán)

2,158

1,742

24%

Curtha de Láimh go foirmeálta

1,825

1,427

28%

Curtha de Láimh ar bhealaí eile

333

316

6%

Idir lámha ag deireadh

733

864

(15%)

Curtha de láimh laistigh de sprioc thréimhse reachtúil

39%

64%

-

Meán ama a tógadh (seachtainí)

22

17

29%