Léim go dtí an príomhábhar

TB2018: 13 - Achoimre ar Chásanna Eile Neamhphleanála

13. 13. Achoimre ar Chásanna Eile Neamhphleanála

 

 

Idir Lámha ag tús na bliana

Faighte

Cinntí foirmiúla

Curtha de láimh i slí eile

Idir Lámha ag deireadh na bliana

 

Achtanna um Rialú Foirgníochta

 

 

 

 

 

 

Deimhniú Maolaithe & Dispeansáide

0

0

0

0

0

 

Deimhniú Sábháilteacht Dóiteáin

10

18

20

2

6

 

Deimhniú Leasaithe Sábháilteacht Dóiteáin

0

3

2

0

1

 

Deimhniú Thabhairt chun Rialtachta

1

0

0

0

1

 

Deimhniú Rochtana Míchumais

3

6

4

2

3

 

Deimhniú Leasaithe Rochtana Míchumais

0

1

1

0

0

 

Fo-Iomlán

14

28

27

4

11

 

Achtanna um Thruailliú Uisce

 

 

 

 

 

 

Curtha chuig
Uisce

0

1

0

0

1

 

Curtha chuig Séarachas

0

0

0

0

0

 

Fo-Iomlán

0

1

0

0

1

 

Iomlán

14

29

27

4

12

 

 

Cuireadh 2 (7%) de na 27 cás san iomlán (curtha de láimh go foirmiuil curtha de láimh ar shlí eile) thuas de láimh laistigh de 18 seachtaine / 4 mhí, faoi mar is cuí.