Léim go dtí an príomhábhar

TB2018: 07 - Iarratais ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh (Údaráis Áitiula) a Fuarthas in 2018

7. Iarratais ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh (Údaráis Áitiula) a Fuarthas in 2018

Glasbhealach Chiarraí Theas (31.93km), Co. Chiarraí

Glasbhealach Chiarraí Theas - Ordú Ceannaigh Éigeantaigh Uimh. 1 2018, Co. Chiarraí

Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe, Gaillimh.

Scéim Mótarbhealaigh Chuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe agus Scéim Bóthair faoi Chosaint 2018, Gaillimh

Ceathrú Cultúrtha molta i gCeanóg Parnell (ina mbeadh Leabharlann Chathair Bhaile Átha Cliath agus oibreacha eile), Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1.

Droichead Inbhuanaithe Iompair Abhainn na Siúire, Cathair Phort Láirge.