Léim go dtí an príomhábhar

TB2018: 05 - Iarratais ar Bhonneagar Straitéiseach (Aonáin Phríobháideacha agus Gealltóirí Reachtúla) a Fuarthas in 2018

5. Iarratais ar Bhonneagar Straitéiseach (Aonáin Phríobháideacha agus Gealltóirí Reachtúla) a Fuarthas in 2018

47 uimhir tuirbín gaoithe, Co. Chill Dara agus Co. na

Leanúint go buan le carrchlós fadtéarmach 8,840 spás, Aerfort Bhaile Átha Cliath, Co. Bhaile Átha Cliath.

Leathnú ar chumas an chalafoirt, Faing, Co. Luimnigh

Tionscadal uasghrádaithe ar ghléasra cóireáil fuíolluisce an Rinn, lena n-áiritear saoráid réigiúnach stórála bithsholad, Baile Átha Cliath 4 agus Baile Átha Cliath 11.

Tionscadal Draenála Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, Contae Fhine Gall agus Cathair Bhaile Átha Cliath

Campún nua fostáisiúin 220kV a thógáil ag Cluain Aodha, Co. na .

Fostáisiún 110kV leictreach, An Teampall Uachtarach, Co. Thiobraid Árann

Gléasra Cóireála Fuíolluisce, An tInbhear Mór, Co. Chill Mhantáin

Leanúint go buan le carrchlós fadtéarmach, Bóthar Sord (Seanbhóthar an Aerfoirt), Seantrabh, Co. Bhaile Átha Cliath.

Fostáisiún leictreach agus bonneagar chun giniúint gréine PV a cheangal, Cluain Caoin, Co. Loch Garman

25 tuirbín gaoithe, Na hArd-doiriú, Leitir agus Fionnán, Co. na Gaillimhe

Oibriú leanúnach an stáisiúin ghiniúna móinbhreosla chun gur féidir athrú de réir a chéile go hadhaint le bithmhais amháin, Droichead na Sionainne, agus Doire Leathan, Co. Uíbh Fhailí.

Dramhaíl a dhiúscairt, a chóireáil agus aisghabháil, Baile an Phléimeannaigh, an Uaimh, Co. na .

Fostáisiún leictreach ag Tigh Mochua Thoir, Co. Chill Dara.