Léim go dtí an príomhábhar

FST Iarratais (Údaráis Phleanála): Ról

Ról an Údaráis Phleanála

Ní mór gach iarratas pleanála ar fhorbairtí mórscála den sórt sin a dhéanamh chuig an mBord ach beidh ról ann i gcónaí don údarás áitiúil ábhartha sa phróiseas FST, mar seo a leanas:

  • An t-iarratas a chur ar fáil
  • Comhaltaí Tofa a chur ar an eolas
  • Aighneachtaí / Tuairimí a fháil
  • Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh
  • An táille iarratais a íoc go páirteach
  • An cinneadh a chur in iúl
  • Comhlíonadh agus Forfheidhmiúchán