Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Iarratais (Údaráis Phleanála): An táille iarratais a íoc go páirteach

An táille iarratais a íoc go páirteach

De ghnáth comhroinnfear na táillí iarratais pleanála a íoctar leis an mBord Pleanála maidir le tograí FST idir an Bord Pleanála agus an t-Údarás Pleanála lena mbaineann, ag féachaint dá n-ionchur faoi seach sa phróiseas cinnte, de réir airteagal 305 de Rialacháin 2017.

Tar éis an cinneadh a dhéanamh, íocfaidh an Bord Pleanála leis an Údarás Pleanála caoga faoin gcéad den táille a d’íoc an t-iarratasóir leis an mBord. I gcás ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite i gceantar feidhmeach níos mó ná Údarás Pleanála amháin, íocfaidh an Bord Pleanála céatadán comhréireach le gach Údarás Pleanála i dtrácht.

I gcás ina dteipeann ar Údarás Pleanála tuarascáil óna Phríomhfheidhmeannach a chur isteach chuig an mBord Pleanála laistigh de 8 seachtaine agus 3 lá oibre ó fuair an t-údarás cóip den iarratas agus teipeann ar an mBord Pleanála cinneadh a dhéanamh ar an iarratas laistigh den tréimhse shonraithe, ní íocfaidh an Bord Pleanála aon chion den táille íoctha leis an Údarás Pleanála.