Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Iarratais (Údaráis Phleanála): An t-iarratas a chur ar fáil

An t-iarratas a chur ar fáil

Sula ndéantar iarratas FST, seolfaidh an t-iarratasóir cóip den iarratas agus de na sonraí chuig an Údarás Pleanála lena mbaineann, mar a fhoráiltear dó in airteagal 297(6) de Rialacháin 2017.

Ní mór an t-iarratas a chur ar fáil don phobal in oifigí an údaráis phleanála (agus in oifigí an Bhoird Phleanála) ar feadh 8 seachtaine tar éis an cinneadh a thabhairt don iarratasóir, de réir airteagal 301 de Rialacháin 2017.

Ní mór don iarratasóir an t-iarratas a chur ar fáil don phobal ar shuíomh gréasáin a bhunófar chuige sin, agus ní mór sonraí an tsuímh láithreáin sin a thabhairt san fhógra nuachtáin agus san fhógra láithreáin.