Léim go dtí an príomhábhar

FST Iarratais (Údaráis Phleanála): An t-iarratas a chur ar fáil

An t-iarratas a chur ar fáil

Sula ndéantar iarratas FST, seolfaidh an t-iarratasóir cóip den iarratas agus de na sonraí chuig an Údarás Pleanála lena mbaineann, mar a fhoráiltear dó in airteagal 297(6) de Rialacháin 2017.

Ní mór an t-iarratas a chur ar fáil don phobal in oifigí an údaráis phleanála (agus in oifigí an Bhoird Phleanála) ar feadh 8 seachtaine tar éis an cinneadh a thabhairt don iarratasóir, de réir airteagal 301 de Rialacháin 2017.

Ní mór don iarratasóir an t-iarratas a chur ar fáil don phobal ar shuíomh gréasáin a bhunófar chuige sin, agus ní mór sonraí an tsuímh láithreáin sin a thabhairt san fhógra nuachtáin agus san fhógra láithreáin.