Léim go dtí an príomhábhar

FST Iarratais (Údaráis Phleanála): An cinneadh a chur in iúl

An cinneadh a chur in iúl

Seolfaidh an Bord Pleanála cóip den chinneadh chuig an iarratasóir, chuig an Údarás Pleanála lena mbaineann agus chuig aon duine a rinne aighneacht nó tuairim ar an iarratas. Beidh an cinneadh le fáil ag www.pleanala.ie


Comhlíonadh agus Forfheidhmiúchán

Beidh cumhachtaí comhlíonta agus forfheidhmiúcháin ag an Údarás Pleanála i gcónaí, de réir alt 10(5)(b) d’Acht 2016.