Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Iarratais (Údaráis Phleanála): Comhaltaí Tofa a chur ar an eolas

Comhaltaí Tofa a chur ar an eolas

Tar éis an t-iarratas a fháil, ceanglaítear ar an Údarás Pleanála fógra a sheoladh chuig na comhaltaí tofa lena mbaineann go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh, go bhfuil sé ar fáil don phobal, agus go bhfuil tréimhse 5 seachtaine ann chun aighneachtaí / tuairimí a chur isteach agus cad iad na cineálacha cinntí is féidir leis an mBord a dhéanamh ar an iarratas. Tá sé seo leagtha amach in alt (8)(4)(c) d’Acht 2016.

Ag an gcéad chruinniú eile den Choiste Ceantair, nó den dúiche bhardasach i ngach dúiche bardasaigh i dtrácht, mar is cuí, cuirfidh an t-Údarás Pleanála an méid seo a leanas in iúl do na comhaltaí tofa lena mbaineann:

  • Sonraí an iarratais,
  • An comhairliúchán a bhí ann i dtaca leis an bhforbairt bheartaithe leis an Údarás Pleanála agus an Bord Pleanála.
  • Sonraí an Fhógra Tuairime a d’eisigh an Bord Pleanála.
  • I gcás ina dtionóltar an cruinniú i dtrácht ag deireadh na tréimhse 5 seachtaine d’aighneachtaí poiblí, eolas ar na pointí a tarraingíodh anuas sna haighneachtaí / tuairimí a fuair an Bord Pleanála maidir leis an iarratas, mar aon le tuairimí an Phríomhfheidhmeannaigh.