Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

7ú Sceideal FBS (Iarratasóir): Athrú Ceada

7. Athrú Ceada

Faoi alt 146B d'Acht 2000, féadfaidh an Bord téarmaí ceada chun forbairt bonneagair straitéisigh a athrú ar iarraidh ó dhuine ar bith atá á cur i gcrích nó a bhfuil sé d'intinn aige nó aici í a chur i gcrích. Ní mór don Bhord a chinneadh ar an gcéad dul síos an athrú ábhartha a bheadh san athrú iarrtha agus féadfaidh sé aighneachtaí a iarraidh i dtaca leis an gceist ó dhaoine iomchuí, lena n-áirítear an t-údarás pleanála. Féachfaidh an Bord d'aon aighneacht a dhéantar de bhua an chuiridh seo agus an cheist á cinneadh. Is éagsúil na nósanna imeachta a chuirfear i bhfeidhm, ag brath ar nádúr an athraithe atá beartaithe, mar seo a leanas;

Athrú nach athrú ábhartha a bheadh ann.

Má chinneann an Bord nach athrú ábhartha a bheadh ann, féadfaidh sé an cead a éagsúlú agus an t-athrú a chur in iúl don iarrthóir agus d'údarás pleanála an cheantair. I gcásanna áirithe féadfaidh RTN a bheith de dhíth maidir leis an athrú/na hathruithe molta.

Athrú ábhartha nach mbeadh TMTT de dhíth maidir leis

I gcás ina gcinneann an Bord gur athrú ábhartha a bheadh ann ach nach dócha go mbeadh éifeacht shuntasach aige ar an timpeallacht, féadfaidh sé an t-athrú a dhéanamh, athrú eile a dhéanamh nó diúltú an t-athrú a dhéanamh, tar éis a iarraidh ar an iarrthóir eolas ar an athrú a chur ar fáil d'iniúchadh an phobail ar feadh tréimhse shonraithe agus tar éis aighneachtaí a iarraidh.

Athrú ábhartha a dteastódh TMTT maidir leis.

I gcás ina gcinneann an bord gur athrú ábhartha a bheadh ann agus gur dócha go mbeadh éifeacht shuntasach aige ar an timpeallacht, iarrfaidh sé ar an iarratasóir TMTT a ullmhú maidir leis an athrú beartaithe nó aon athrú eile arna bheartú ag an mBord. I gcás ina n-ullmhaítear TMTT ní mór don iarratasóir fógra a fhoilsiú ar an ngnáthshlí agus aighneachtaí nó tuairimí chuig an mBord a iarraidh roimh dháta sonraithe (tráth nach lú ná 4 seachtaine tar éis an fógra a bheith foilsithe). Ní mór don iarratasóir cóip den TMTT, mar aon le fógra san fhoirm fhorordaithe, a chur chuig an údarás áitiúil iomchuí, ag iarraidh aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn chuig an mBord laistigh de thréimhse shonraithe maidir leis na héifeachtaí is dócha a bheadh ag an athrú beartaithe ar an timpeallacht. Ní mór don Bhord féachaint d'aon aighneacht nó tuairim dá sórt agus a chinneadh á dhéanamh aige. Ní mór don Bhord fógra poiblí a fhoilsiú dá chinneadh agus cóip de a chur chuig an údarás áitiúil iomchuí.