Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

7ú Sceideal FBS (Iarratasóir): Achomharc agus Athbhreithniú Cinnidh

9. Achomharc agus Athbhreithniú Cinnidh

Níl aon achomharc in aghaidh chinneadh an Bhoird ar iarratas chun forbairt bonneagair straitéisigh a dhéanamh. Ní féidir dúshlán a chur faoi bhailíocht an chinnidh ach i bhfoirm athbhreithniú breithiúnachta san Ard-Chúirt laistigh de 8 seachtaine. Ní athosclóidh an Chúirt fiúntas pleanála an cháis agus ní ceadmhach di ach cead a thabhairt chun coinneáil leis an bpróiseas athbhreithnithe i gcás go bhfuil sí sásta go bhfuil forais shubstaintiúla ann le maíomh gur cinneadh neamhbhailí é cinneadh an Bhoird nó gur cheart é a chur ar neamhní agus go bhfuil dóthain leasa san ábhar ag an té atá ag lorg an athbhreithnithe bhreithiúnaigh. Agus a chinneadh á eisiúint aige, soláthraíonn an Bord eolas i dtaobh nósanna imeachta an athbhreithnithe bhreithiúnaigh.