Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Iarratais MC - Alt 177AE: Eolas agus Cúnamh Breise

5. Eolas agus Cúnamh Breise

5.1 Má thagann aon cheist eile chun cinn mar gheall ar chúrsaí riaracháin nó nósanna imeachta, is féidir dul i dteagmháil leis an mBord Pleanála chun soiléiriú a fháil ar riachtanais roimh an iarratas ar chead a dhéanamh go foirmiúil.

5.2 Gheofar na sonraí teagmhála ar an suíomh Gréasáin e http://www.pleanala.ie/ agus tá siad leagtha amach thíos

An Rannóg SIDS/LAPS
An Bord Pleanála
64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.
Fón: (01) 858 8100 nó Glao Áitiúil 1890 275 175
Facs: (01) 872 2684