Léim go dtí an príomhábhar

Achomharc Pleanála a Dhéanamh

Conas a dhéanaim achomharc?

Conas a dhéanaim achomharc?
Ní mór duit d’achomharc a dhéanamh i scríbhinn agus é a chur sa phost nó a thabhairt isteach san oifig chugainn. féidir achomharc a dhéanamh ar líne faoi láthair. Tá Foirm Achomhairc Pleanála ann le líonadh isteach. Is féidir doiciméad a chlóscríobh nó a lámhscríobh. Mar sin féin, gá duit an fhoirm seo a líonadh isteach chun achomharc a dhéanamh. Is féidir an fhoirm a úsáid scríobh chugainn.

Cá mhéad ama atá agam le hachomharc a dhéanamh?

Ní mór duit d’achomharc a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ag tosú ar an dáta ar a ndéanann an t-údarás pleanála a chinneadh. Tá teorainn ama docht ann. Is é dáta an chinnidh an dáta a shíníonn an príomhfheidhmeannach an t-ordú. Is féidir gur cuireadh an doiciméad sin chugat nó beidh sé ar fáil ar shuíomh gréasáin an údaráis pleanála. Ní ghlacfar le hachomhairc tar éis 5.30 tráthnóna ar an lá deireanach chun achomharc a dhéanamh.

Má tá cead faighte agat ón mBord chun achomharc a dhéanamh, beidh teorainn ama eile ann chun an t-achomharc sin a dhéanamh.

Sampla
Déanann an t-údarás pleanála a chinneadh inniu, Dé Céadaoin 2 Márta.

Ceithre seachtaine a bheidh chun achomharc a dhéanamh roimh an dáta deiridh.

Is é 5.30 tráthnóna Dé Máirt 29 Márta (ceithre seachtaine níos déanaí) an dáta deiridh d’achomharc.

Tá áiritheoir féilire ar ár suíomh gréasáin a chabhróidh leat an dáta deiridh do d’achomhairc a oibriú amach. Tá rialacha difriúla ann mar gheall teorainneacha ama idir an 24 Nollaig agus 1 Eanáir (agus an dá dháta san áireamh)ar féidir leo difríocht a dhéanamh don dáta deiridh.

 

Cá mhéad a chosnaíonn sé achomharc a dhéanamh?

Tá cineálacha éagsúla táillí ann. Féach ár Treoir do Tháillí agus Muirir go bhfeice tú an táille a ghabhann le d’achomharc, nó cuir ceist orainne. Ní mór duit féachaint chuige go gcuirtear an táille cheart isteach leis an iarratas.

Conas is féidir liom an táille achomhairc a íoc?

Tá modhanna éagsúla ann chun táille a íoc leis an mBord Pleanála.

 

Ag an deasc fáiltithe Leis an bpost
Airgead tirim ✔ Glactar leo Ní mholtar duit airgead tirim a chur chugainn riamh leis an bpost.
Cártaí Dochair agus Creidmheasa* ✔ Glactar leo ✖ Ní ghlactar leo
Seiceanna ✔ Glactar leo ✔ Glactar leo
Dréachtaí baincéara ✔ Glactar leo ✔ Glactar leo
Orduithe Poist ✔ Glactar leo ✔ Glactar leo

*Tabhair ar aird nach nglacaimid le híocaíochtaí cárta creidmheasa nó dochair ar an bhfón.

Gheofar tuilleadh sonraí sa Treoir do Tháillí agus Muirir agus faoi conas is féidir leat táillí a íoc ar ár suíomh gréasáin.

Cad a chaithfear a chur ar fáil san achomharc?

Ba chóir duit forais d’achomhairc (na cúiseanna agus na hargóintí) agus aon mhír is mian leat a chur ar fáil a ullmhú go cúramach. Ní bheidh cead agat aon rud eile a chur isteach tar éis an t-achomharc a dhéanamh, ach amháin má iarraimid ort. Ní féidir leis an mBord Pleanála aon saincheist a chur san áireamh nach saincheist phleanála í.

Chun achomharc iomlán bailí a dhéanamh:

Ní mór duit an t-achomharc a dhéanamh i scríbhinn (clóscríofa nó lámhscríofa).
Ní mór duit d'ainm agus do sheoladh a bheith soiléir. Má tá gníomhaire ag gníomhú ar do shon, ní mór don gníomhaire a (h)ainm agus a s(h)eoladh a thabhairt mar aon le d'ainm agus do sheoladh.

Ní mór duit dóthain mionsonraí a thabhairt le gur féidir an t-iarratas is mian leat a achomharc a aithint gan dua. Seo samplaí de na mionsonraí a nglacaimid leo:
• cóip de chinneadh an údaráis pleanála,
• ainm an údaráis pleanála agus uimhir thagartha an chláir pleanála (mar shampla: Comhairle Cathrach Bhaile Crainn, 23719/18)

Ní mór duit na nithe seo a leanas a chur ar fáil dúinn:
• d’fhorais phleanála leis an achomharc (cúiseanna agus argóintí) as a leanann gur mian leat cinneadh an údaráis pleanála a athrú, agus
• aon mhír eile is mian leat a chur leis chun tacú le d’fhorais achomhairc.
Más tríú páirtí thú, ní mór duit admháil scríofa a chur leis, admháil a fuair tú ón údarás pleanála le deimhniú go bhfuarthas d’aighneacht nó do bhreathnóireacht ag céim an iarratais pleanála. Glacfar le cóip den admháil, ina ionad sin.
Ní mór duit an táille cuí a íoc.
Ní mór duit d’achomharc a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ag tosú ar an dáta ar a ndéanann an t-údarás pleanála a chinneadh.

 

Cad é an seoladh don achomharc?

Ní mór duit:

  • é a chur leis an bpost chuig: An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902,
  • é a thabhairt do bhall d’fhoireann An Bhoird Pleanála ag ár n-oifigí i Sráid Mhaoilbhríde (seoladh thuas) le linn uaireanta oifige - Ó Luan go hAoine, ón a 9.15 ar maidin go dtí 5.30 tráthnóna. Ní féidir leis an bhfoireann slándála san oifig glacadh le hachomhairc.

Ní féidir an t-achomharc a chur i mbosca litreacha na hoifige ná a sheoladh chugainn le ríomhphost; má dhéanann, achomharc neamhbhailí a bheidh ann.

Bíonn an oifig dúnta ag an deireadh seachtaine, ar laethanta saoire phoiblí agus ar laethanta fógartha eile amhail Lá Nollag agus Aoine an Chéasta.

 

An bhfaighidh mé admháil má thugaim an t-achomharc do dhuine san oifig?

Gheobhaidh. Má thugann tú an t-achomharc go dtí an oifig is féidir admháil a iarraidh, a déarfaidh go bhfuarthas d’achomharc san oifig. Nuair a thugann tú d’achomharc do bhall d'fhoireann an Bhoird Pleanála, ní féidir é a thabhairt ar ais duit ná fótachóip a dhéanamh de do dhoiciméid agus stampa dáta orthu.

An bhfaighidh mé admháil má seolaim an t-achomharc leis an bpost?

Gheobhaidh tú admháil uainn sa phost.


Cad is éisteacht ó bhéal ann?

Tionóltar éisteacht ó bhéal uaireanta mar chabhair dár gcigire chun tuilleadh eolais a bhailiú ó rannpháirtithe. Ní gnách don Bhord éisteacht a thionóil ach amháin mar áis chun tuiscint a fháil ar chás casta má tá saincheisteanna suntasacha náisiúnta nó áitiúla i gceist iontu. Tá an cumhacht ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól ar iarratas nó in éagmais iarratais.

 

Conas a iarraim éisteacht ó bhéal?

Chun éisteacht ó bhéal a iarraidh, ní mór iarratas ar éisteacht ó bhéal a dhéanamh? Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit:

  • ticeáil an bosca "Tá, is mian liom éisteacht ó bhéal a iarraidh" ar an bhFoirm Achomhairc Pleanála,
  • scríobh chugainn agus iarr éisteacht.

Beidh ort táille bhreise neamh-in-aisíoctha de €50 a íoc. Gheobhaidh tú eolas breise ar an tslí leis an iarratas a dhéanamh ar ár suíomh gréasáin nó trí theagmháil a dhéanamh linn.