Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Comhairliúchán Réamhiarratais (Iarratasóirí Ionchasacha): Ceim 1

Céim 1 : Comhairliúchán leis an Údarás Pleanála (alt 247)

Tá comhairliúchán leis an Údarás Pleanála i bhfeidhm ó tháinig an tAcht um Forbairt agus Pleanáil, 2000, arna leasú, i bhfeidhm.

Go dtí seo, ba chomhairliúchán roghnach é an comhairliúchán sin agus faoin iarratasóir aonair a bhí sé cibé an mbainfeadh sé leas as an tseirbhís seo nó nach mbainfeadh. Faoi Acht 2016 is comhairliúchán éigeantach é an comhairliúchán seo anois i gcás iarratais ar FST agus áirítear orthu sraith oibleagáidí don Údarás Pleanála agus don iarratasóir ionchasach araon.

Faoi Acht 2016, ceanglaítear ar an Údarás Pleanála cruinniú comhairliúcháin a éascú laistigh de 4 seachtaine den dáta ar a n-iarrtar cruinniú den sórt sin.

Chun cabhrú leis an Údarás Pleanála, agus mar eolas dó, ceanglaítear ar an iarratasóir ionchasach (faoi Rialacháin 2017) eolas i dtaobh an togra a chur isteach chuig an Údarás Pleanála dhá sheachtain roimh dháta an chomhairliúcháin.

Ceanglaítear ar Údarás Pleanála taifead a choimeád de gach cruinniú comhairliúcháin faoi alt 247, agus iad a chur ar aghaidh chuig an mBord Pleanála nuair a dhéantar iarratas ar Chomhairliúchán Réamhiarratais maidir le FST faoi alt 5(1) d’Acht 2016.

I gcás nach n-éascaíonn an t-údarás nó na húdaráis phleanála sa cheantar nó sna ceantair ina mbeidh an fhorbairt bheartaithe suite an cruinniú/na cruinnithe sin, laistigh de 4 seachtain ó dháta an iarratais, ní chiallóidh sé sin nach féidir leis an mBord Pleanála déileáil le ceist réamhiarratais a chuireann an t-iarratasóir isteach go díreach.

Comhairliúchán le comhlachtaí forordaithe
Anuas ar chomhairliúchán leis an Údarás Pleanála, molann an Bord Pleanála d’iarratasóir ionchasach dul i gcomhairle leis na comhlachtaí forordaithe ábhartha ar nós Uisce Éireann agus comhlachtaí eile a luaithe is féidir.