Léim go dtí an príomhábhar

FST Comhairliúchán Réamhiarratais (Iarratasóirí Ionchasacha): Riachtanais

Riachtanais d’Iarratasóirí Ionchasacha

Trí chéim éigeantacha atá i gceist i bpróiseas FST:

Céim 1

Comhairliúchán leis an Údarás Pleanála (faoi alt 247 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú).

Céim 2

Comhairliúchán Réamhiarratais leis an mBord Pleanála (faoi alt 6 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Tithíochta) agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2016).

Céim 3

Iarratas pleanála a chaithfear a chur isteach go díreach chuig an mBord Pleanála.