Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Comhairliúchán Réamhiarratais (Iarratasóirí Ionchasacha): Riachtanais

Riachtanais d’Iarratasóirí Ionchasacha

Trí chéim éigeantacha atá i gceist i bpróiseas FST:

Céim 1

Comhairliúchán leis an Údarás Pleanála (faoi alt 247 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú).

Céim 2

Comhairliúchán Réamhiarratais leis an mBord Pleanála (faoi alt 6 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Tithíochta) agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2016).

Céim 3

Iarratas pleanála a chaithfear a chur isteach go díreach chuig an mBord Pleanála.