Léim go dtí an príomhábhar

Forbartha Tithíochta Straitéisí

Is ionann iarratas ar fhorbairt tithíochta straitéisí (FTS) agus iarratas ar chead pleanála a dhéantar go díreach chuig an mBord Pleanála maidir le forbairtí áirithe tithíochta.

Cineálacha Forbartha Tithíochta Straitéisí

Cuirtear iarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí go díreach chuig an mBord Pleanála dá gcinneadh. Ní féidir na cinntí sin a achomharc. Seo iad na ceithre chineál iarratais ar fhorbairt straitéiseach tithíochta:

  • 100 teach nó níos mó
  • Aonaid chóiríochta do mhic léinn
  • Forbairt mheasctha de thithíocht agus de chóiríocht do mhic léinn
  • Athrú ar chead a thug údarás pleanála cheana
  • Athrú ar chead pleanála a thug An Bord Pleanála

Comhairliúcháin réamhiarratais

 

Iarratasóirí Ionchasach

Údaráis phleanála

Baill den phobal

  • Cuirtear an pobal ar an eolas faoi chomhairliúcháin réamhiarratais ach ní féidir leo páirt a ghlacadh sna comhairliúcháin. Is féidir le baill den phobal tuilleadh a fháil amach faoi conas a oibríonn an próiseas comhairliúcháin réamhiarratais

Scóipeáil


Iarratasóirí Ionchasacha