Léim go dtí an príomhábhar

Oifigeach Rochtana

Oifigeach Rochtana faoin Acht Míchumais 2005​

Is é Edel Ennis Oifigeach Rochtana an Bhoird Phleanála faoi alt 26(2) den Acht Míchumais 2005. Is é an tOifigeach Rochtana atá freagrach as cuidiú le daoine rochtain a fháil ar na seirbhísí a chuireann An Bord Pleanála ar fáil, agus feidhmiú mar phointe teagmhála i gcoitinne.

Is féidir glaoch ar d'Oifigeach Rochtana ar:

Teileafón: (01) 858 8100
Glao Áitiúil: 1890 275 175
Ríomhphost: accessofficer@pleanala.iebord@pleanala.ie
Scríobh chuig: An tOifigeach Rochtana
An Bord Pleanála
64 Sráid Mhaoibhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 V902