Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Oifigeach Rochtana

Oifigeach Rochtana faoin Acht Míchumais 2005​

Is é Neil Doherty Oifigeach Rochtana an Bhoird Phleanála faoi alt 26(2) den Acht Míchumais 2005. Is é an tOifigeach Rochtana atá freagrach as cuidiú le daoine rochtain a fháil ar na seirbhísí a chuireann An Bord Pleanála ar fáil, agus feidhmiú mar phointe teagmhála i gcoitinne.

Is féidir glaoch ar d'Oifigeach Rochtana ar:

Teileafón: (01) 858 8100
Glao Áitiúil: 1890 275 175
Ríomhphost: accessofficer@pleanala.iebord@pleanala.ie
Scríobh chuig: An tOifigeach Rochtana
An Bord Pleanála
64 Sráid Mhaoibhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 V902