Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FTS Tástáil agus Staidéar Scóipe MTT / MC: Iarratasóirí Ionchasacha

An tAcht um Pleanáil (Tithíocht) agus um Thionóntachtaí Cónaithe 2016
Na Rialacháin Pleanála agus Forbartha (Forbairt Straitéiseach Tithíochta) 2017

Foráiltear in alt 7 d’Acht 2016 gur féidir le hiarratasóir ionchasach iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar chinneadh tástála agus / nó tuairim scóipe i gcás Measúnacht Tionchar Timpeallachta (MTT) agus / nó Measúnacht Chuí (MC) maidir le Forbairt Straitéiseach Tithíochta (FST) bheartaithe.

Is faoi lánrogha an iarratasóra atá sé iarratas den sórt seo a dhéanamh agus ní cuid riachtanach é den phróiseas réamhiarratais FST.

Tháinig na socruithe nua i bhfeidhm Dé Luain, an 3 Iúil 2017 go ceann tréimhse suas go 31 Nollaig 2019, nuair a d’fhéadfaí an tréimhse a shíneadh go dtí an 31 Nollaig 2021, faoi réir próiseas athbhreithnithe.

Tá treoir ghinearálta foilsithe ag an mBord Pleanála maidir leis na nósanna imeachta éagsúla nua a tugadh isteach le hAcht 2016. Tá an doiciméad seo ar cheann de shraith doiciméad a bhaineann le hiarratais alt 7 ar chinneadh tástála agus / nó tuairim scóipe maidir le Measúnacht Tionchar Timpeallachta (MTT) agus / nó Measúnacht Chuí (MC) i dtaca le tograí FST.

Gheofar treoir bhreise i dtaca le comhairliúcháin réamhiarratais FST chuig an mBord Pleanála agus i dtaca le hiarratais FST go díreach chuig an mBord Pleanála.