Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Tástáil agus Staidéar Scóipe MTT / MC: Comhairliúchán an iarratasóra ionchasaigh roimh iarratas alt 7 a dhéanamh

Comhairliúchán an iarratasóra ionchasaigh roimh iarratas alt 7 a dhéanamh

Moltar go láidir d’iarratasóir ionchasach dul i gcomhairle le comhlachtaí forordaithe agus le comhlachtaí eile, Údaráis Phleanála, an pobal agus aon duine eile a bhféadfadh eolas a bheith acu a bhaineann le cuspóirí tástáil MTT / staidéir scóipe MC roimh iarratas alt 7 a dhéanamh.

Is féidir go mba chabhair chuige seo agus chun daoine nó comhlachtaí mar sin a shainaithint an cruinniú éigeantach alt 247 idir an t-iarratasóir ionchasach agus an t-Údarás Pleanála sula dtéitear isteach i bpróiseas Comhairliúcháin Réamhiarratais FST agus an cruinniú comhairliúcháin a thionóltar le linn an phróisis fhoirmiúil Comhairliúcháin Réamhiarratais faoi alt 6(5) d’Acht 2016.