Léim go dtí an príomhábhar

Forbairt Bonneagair Straitéisigh: Treoir

Cad is Forbairt Bonneagair Straitéisigh ann?

Clúdaíonn forbairt bonneagair straitéiseach raon leathan forbairtí. Mar sin féin, is féidir cur síos a dhéanamh air go ginearálta mar fhorbairt a bhfuil tábhacht straitéiseach eacnamaíoch nó sóisialta ag baint léi d’Éirinn, don réigiún nó do cheantair áitiúla.

Cuimsíonn Forbairtí Bonneagair Straitéisigh forbairt:

  • a chuirfeadh go mór le haon cheann de chuspóirí an Chreata Pleanála Náisiúnta a chomhlíonadh, nó
  • a chuirfeadh go mór le haon straitéis spásúil agus eacnamaíoch réigiúnach do limistéar a chomhlíonadh, nó
  • beidh éifeacht shuntasach acu ar réimse níos mó ná údarás pleanála amháin.


Ó 2007, ní chuirtear iarratais phleanála d’fhorbairt bonneagair straitéiseach atá beartaithe faoi bhráid an údaráis phleanála áitiúil ach ina ionad sin cuirtear faoi bhráid an Bhoird Phleanála iad le haghaidh cinnidh. Níl aon achomhairc ar chinneadh an Bhoird Phleanála.

Ar mhaith leat leagan inphriontáilte?


Forbairt Bonneagair Straitéisigh: Treoir [PDF, 415KB]