Léim go dtí an príomhábhar

FBS: Costais

Le linn iarratais, d’fhéadfadh go mbeadh costais ar rannpháirtithe i gcás i dtaca le tuairim a thabhairt ar an iarratas. Tá sé de chumhacht ag an mBord ranníocaíocht a dhámhachtain i leith costais réasúnta. Tá sé de chumhacht ag an mBord cinneadh a dhéanamh faoi na costais atá réasúnta agus is féidir leis a chinneadh na costais go léir, cuid díobh nó aon cheann de na costais a iarrann an rannpháirtí a dhámhachtain.

Bíonn feidhm ar iarrataí ar chostais sna cásanna seo a leanas:

  • cásanna 7ú Sceideal,
  • cásanna tarchuir leictreachais,
  • cásanna bonneagair gáis,
  • cásanna tionscadail iarnróid,
  • cásanna forbartha urraithe ag údaráis áitiúla,
  • cásanna de cheannach éigeantach údaráis áitiúil,
  • forbairtí bóthair, agus
  • ceannach éigeantach a bhaineann le hAcht Gáis 1976 agus le hAcht Loingseoireachta Aeir 1998.

I gcás cásanna 7ú Sceideal, tarchur leictreachais agus bonneagar gáis, caithfidh an Bord an dámhachtain costas a dhéanamh ag an am céanna a dhéanann sé a chinneadh ar an iarratas pleanála. Dá bhrí sin, de ghnáth iarrfaidh an Bord aighneachtaí ó na rannpháirtithe ábhartha faoi dhámhachtain costas. De ghnáth déanfar an iarraidh seo ag céim idirmheánach den chás. Mar shampla: tar éis éisteacht ó bhéal a bheith críochnaithe, má tionóladh ceann. Socrófar tréimhse ama inar féidir iarratais ar chostais a sheoladh chuig an mBord. Ní ghlacfaidh an Bord le hiarratais ar chostais tar éis na tréimhse ama seo.

In iarratais ar ordú iarnróid, is féidir iarratais ar aisghabháil costas a phróiseáil tar éis don Bhord a chinneadh a dhéanamh.